• სამეთვალყურეო კამერა
  • სენსორული მონიტორი, თერმული პრინტერი
  • კომპიუტერული ქსელი,როუტერი,სვიჩი,wifi
სამეთვალყურეო კამერა1 სენსორული მონიტორი, თერმული პრინტერი2 კომპიუტერული ქსელი,როუტერი,სვიჩი,wifi3
ვიდეო რეგისტრატორები
ვიდეო ჩამწერი მონიტორით ქსელური 8 არხი B001

ვიდეო ჩამწერი მონიტორით ქსელური 8 არხი B001

ვიდეო ჩამწერი ქსელური 4 არხი B005

ვიდეო ჩამწერი ქსელური 4 არხი B005

ვიდეო ჩამწერი ქსელური 16 არხი B004

ვიდეო ჩამწერი ქსელური 16 არხი B004

ვიდეო ჩამწერი ჰიბრიდული 4 არხი B002

ვიდეო ჩამწერი ჰიბრიდული 4 არხი B002

ვიდეო ჩამწერი ქსელური 8 არხი B003

ვიდეო ჩამწერი ქსელური 8 არხი B003