• სამეთვალყურეო კამერა
  • სენსორული მონიტორი, თერმული პრინტერი
  • კომპიუტერული ქსელი,როუტერი,სვიჩი,wifi
სამეთვალყურეო კამერა1 სენსორული მონიტორი, თერმული პრინტერი2 კომპიუტერული ქსელი,როუტერი,სვიჩი,wifi3

ჩვენთან მიიღებთ შემდეგი სახის მომსახურებას:

✓   სამონტაჟო ობიექტის დაკაბელება;

✓   კამერების მონტაჟი;

✓   სამეთვალყურეო სისტემის გამართვა;

✓   IP კამერების შემთხევავში, არსებულ ლოკალურ ქსელში ინტეგრაცია.

✓   სმარტფონებსა და ლეპტოპებში ინტერნეტიდან მონიტორინგის უზრუნველყოფა;

✓   ერთჯერადი გამოძახებები პრობლემის დიაგნოსტიკა გამოსწორების მიზნით;

✓   როგორც სადენიანი, ასევე უსადენო ზრდაზე ორიენტირებული კომპიუტერული ქსელის დაგეგმვა, დაპროექტება;

✓   სამონტაჟო ობიექტის დაკაბელება;

✓   ფიზიკური ინფრასტრუქტურის მოწყობა;

✓   ლოგიკური ტოპოლოგიის უზრუნველყოფა, როუტერებისა და სვიჩების კონფიგურაცია;